Nowe sposoby walki z rakiem

Wrz 19

Nowe sposoby walki z rakiem

Nowotwór gruczołu prostaty jesteśmy w stanie zwalczyć lekiem na raka piersi, a lek na czerniaka może być efektywny podczas zwalczania raka jelita grubego. Przy założeniu, że oceni się, która mutagen wywołał raka u pacjenta. Jakby krajowi lekarze mogli diagnozować tak, jak lekarze z Ameryki, pacjenci mogliby uniknąć niszczącego leczenia, np. wykorzystywanej praktycznie na ślepo chemii. Dużej grupie z takich osób ocaliłoby życie.

Rewolucja w onkologii

W zasadzie do niedawna dzieliliśmy nowotwory w zależności od części ciała, które atakowały. Badano nowotwory piersi, płuca, jelita bądź jajnika. Obecnie wiemy, że jest to naturalnie nie tylko obszar występowania, jednak w głównej mierze obecność odpowiednich mutacji genowych powoduje, że konkretny medykament będzie mógł okazać się efektywny bądź absolutnie nie. Organizacja Foundation Medicine w Cambridge analizuje nadesłane wycinki guzów pacjentów z całej planety badając przy okazji mnóstwo genów, które mogą mieć wkład w rozrastaniu się raka. Dla każdej osoby człowieka przygotowuje osobny raport prezentujący zdobytą wiedzę na temat odnalezienych zmian genomowych a także wskazówki, jakie leki oraz dlaczego da się zastosować w konkretnym przypadku.

U 20 letniej obywatelki Ameryki Corey Wood nowotwór płuc wykryto 14 dni po fakcie, kiedy zakończyła bieg półmaratonowy. Kobieta była w doskonałej formie i nie widać było jakichkolwiek skutków rozwoju guza. W trakcie porady u lekarza okulistyki na którą wybrała się tylko po soczewki kontaktowe oznajmiła okuliście że ma błyski w oczach. Ten zlecił kompleksowe badania, w czasie jakich znaleziono guzy w płucu, węzłach chłonnych a także przerzuty w kościach. Był to guz płuc w czwartym stadium. Wydawać mogło się, iż jedyną możliwością leczenia pozostanie długotrwała i niszcząca chemioterapia. Jej lekarz prowadzący przesłał jednakże kawałki nowowoworu do analizy profilowania genomowego. Ustalono, iż guza wywołała mutacja w genach ROS1 oraz jest na nią odpowiednie lekarstwo. Było skuteczne. W dzisiejszych czasach płuca Corey Wood są zdrowe. Zbieg okoliczności? Absolutnie nie, osiągnięcia medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Sprawdzenie mutacji znajdujących się w próbce z nowotworem u leczonej osoby oraz dobór dobrej terapii do określonej mutacji – są to unikalne podejście do leczenia guza. Doktor Mike Pellini szef Foundation Medicine z Cambridge na terenie Massachusetts, jaka tego typu badania robi ocenia, iż tym sposobem pacjent przyjmuje bezpieczny medykament w koniecznej dawce nakierowany na określony cel. Od chwili przesłania tkanki do napisania finalnego raportu upływa około 14 dni. By przeprowadzić test wymagana będzie mała ilość materiału z rakiem. Będzie mogła to zostać tkanka pobrana ówcześnie do badania histopatologicznego. Efekt analizy ukazuje dane o istotnych dla przebiegu leczenia zmianach nowotworowych, ewentualnych terapiach indywidualnych, możliwych badaniach klinicznych prowadzonych z lekami, które pomagają. Ta wiedza pozwala lekarzowi znaleźć najodpowiedniejsze leczenie.