Tag: waluty

Sie 9

Fintechy działają w sieci. Ale trzeba na nie uważać.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w trakcie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Brało w tym wydarzeniu udział 170 firm działających na rynku finansowym stosując najnowsze technologie. O tym, dlaczego naszym fintechom bardzo daleko do statusu rekinów przedsiębiorczości, rozmawiano w czasie części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. W jaki sposób wygląda przeciętny statystyczny fintech? Będzie to niewielka firma, składająca się głównie z mężczyzn. Najczęściej pracuje w zakresie płatności oraz ma niewielkie jak na perspektywy tego sektora przychody (do 5 mln zł). Większość przedsiębiorstw skupia się na polskim rynku. […]
Lip 5

Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to wskazanie, jak wiele jednostek waluty krajowej należy wydać, aby kupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka kursu waluty konkretnego państwa, w stosunku do kursów innych walut. Jej celem będzie zwiększenie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona ich produkty tańszymi w innych krajach. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na podniesienie inflacji (droższe stają się towary z importu). Do tego dewaluacja zrobiona w jednym państwie, […]