Tag: finanse

Sie 9

Fintechy działają w sieci. Ale trzeba na nie uważać.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w trakcie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Brało w tym wydarzeniu udział 170 firm działających na rynku finansowym stosując najnowsze technologie. O tym, dlaczego naszym fintechom bardzo daleko do statusu rekinów przedsiębiorczości, rozmawiano w czasie części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. W jaki sposób wygląda przeciętny statystyczny fintech? Będzie to niewielka firma, składająca się głównie z mężczyzn. Najczęściej pracuje w zakresie płatności oraz ma niewielkie jak na perspektywy tego sektora przychody (do 5 mln zł). Większość przedsiębiorstw skupia się na polskim rynku. […]