Miesiąc: Lipiec 2018

Lip 5

Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to wskazanie, jak wiele jednostek waluty krajowej należy wydać, aby kupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka kursu waluty konkretnego państwa, w stosunku do kursów innych walut. Jej celem będzie zwiększenie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona ich produkty tańszymi w innych krajach. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na podniesienie inflacji (droższe stają się towary z importu). Do tego dewaluacja zrobiona w jednym państwie, […]